Produkte të sigurta për rritjen e shëndetshme të bimëve

Sepse ne duam më të mirën për ju

AGROHELP Shpk eshte kompani private Shqiptare e dedikuar ne fushen e agrokimikateve. Pesembedhjet vjet pas krijimit, jemi sot nje nder kompanite me te sukseseshme ne segmentin e mbrojtjes se bimeve me  nje portofol produktesh polivalent, i pershtatur me nevojat e bujqesise Shqiptare dhe  nivelin ekonomik te fermereve tane.

Fungicide

Insekticide

Herbicide

Të ushqyerit

Të testuara

Produkte të Mbrojtjes së Bimeve të testuar dhe aprovuar në Komunitetin Europian sipas Rregullores (EC) Nr. 1107/2009 të Parlamentit Europian.

Portofol

Një portofol formulash prestigjoze në përshtatje me kulturat tona bujqësore dhe paqësor me mjedisin.

Në çdo kohë

Pranë klientëve tanë, me të cilët ndajmë suksesin profesional në rrugën e gjatë që kemi ndërmarrë së bashku.

Profesionalizëm

Një bërthamë e konsoliduar tekniko-shkencore në përzgjedhjen e produkteve, promocionin dinjitoz dhe distribucionin profesional.